Ośrodek Poza centrum - ŁódźPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Zasady korzystania z sesji coachingowych

Oferujemy coaching indywidualny w obszarze osobistym (life) np. praca z relacją, rodziną oraz  zawodowym (business) np. wypalenie zawodowe, awans, zmiana pracy, rozwój kariery.

Usługi świadczone są przez coachów, którzy ukończyli Roczne Szkolenie Coachingu Metodą Psychologii Procesu, organizowane i certyfikowane przez Instytut Psychologii Procesu link do IPP

Na pierwszą sesję coachingową podczas, której uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat procesu coachingu oraz metody można umówić się:

dzwoniąc pod numer + 48 606 339 365
korzystając z formularza internetowego - przejdź do formularza
kontaktując się bezpośrednio z wybranym coachem  - zobacz listę coachów Poza Centrum Łódź


Sesje trwają od 1,5 do 2h i odbywają się średnio co 2 tygodnie, chyba że coach wraz z klientem ustalą inną częstotliwość.


  • Ceny sesji, częstotliwość spotkań, czas trwania coachingu, warunki płatności, warunki odwołania sesji są ustalane indywidualnie z coachem na pierwszej sesji.
  • Coach jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w procesie coachingu.
  • Coachowie Ośrodka POZA CENTRUM są zobowiązani do superwizowania swojej pracy w celu ulepszaniu usług  i lepszej opieki nad klientami. Omawiając swoja pracę z superwizorem coach dba o anonimowość klientów.
  • Coachowie Ośrodka POZA CENTRUM  odnoszą się w swojej pracy do Kodeksu Etycznego  ICF.

 


Filia w Łodzi
ul. Zielona 8/Kościuszki 1, pok. 157
90-414 Łódź
606 339 365 lodz@pozacentrum.pl Ośrodek w Warszawie – przejdź do strony