Ośrodek Poza centrum - ŁódźPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Szkolenia

Wejdź na ścieżkę psychoterapeuty (Schemat SzkoleŃ)
SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE - CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

• Dwuletnie studium Psychologii Procesu
Dwuletnie studium Psychologii Procesu Arnolda Mindella to kurs podstawowy, który jest
podstawą  do zdobycia licencji psychoterapeuty, certyfikatu coacha, mediatora lub facylitatora. W trakcie trwania Dwuletniego Studium należy przystąpić do programu licencyjnego IPP, po zakończeniu Dwuletniego Studium zdać egzaminy i kontynuować szkolenie dyplomowe (szczegółowy opis ścieżki psychoterapeutycznej znajduje się na stronie: na stronie IPP www.processwork.pl). Po zdaniu egzaminów uzyskuje się tymczasowe uprawnienia do prowadzenia psychoterapii oraz warsztatów rozwojowych i grup terapeutycznych pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.
Dwuletnie Studium prowadzimy w następujących miastach
: WARSZAWAŁÓDŹ, WROCŁAW.  

DWULETNIE STUDIUM PSYCHOTERAPII METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU W ŁODZI

DWULETNIE STUDIUM PSYCHOTERAPII METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU w Warszawie

DWULETNIE STUDIUM PSYCHOTERAPII METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU WE WROCŁAWIU• Letnia szkoła Psychologii Procesu w Warszawie (Warszawa)
Warszawa, lipiec każdego roku 
Z myślą o osobach zainteresowanych krótszą i bardziej intensywną formą szkolenia, zachęceni sukcesem dotychczasowych trzynastu edycji Szkoły, postanowiliśmy po raz czternasty zorganizować Letnią Szkołę Psychologii Zorientowanej na Proces. więcej

Wojownik na ścieżce serca - szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii (warszatat wyjazdowy)
wrzesień: środa - niedziela, dokładne daty podawane są podczas pierwszego roku studium
Warsztat stanowi integralną część Dwuletniego Studium Psychoterapii metodą Arnolda Mindella. Jest pomyślany także jako forma integracji osób studiujących pracę z procesem. Po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi otwarty również dla uczestników z zewnątrz.
więcej

Grupa superwizyjna (Warszawa)
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem wykorzystywania metod pracy z procesem do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszych zajęć superwizyjnych. Naszym celem jest stworzenie warunków umożliwiających pracę z własnymi progami na jakie natrafiamy pracując z klientami, odkrywanie i rozwijanie własnego stylu terapeutycznego, doskonalenie posiadanych i nabywanie nowych umiejętności i odkrywanie metaumiejętności. więcej

Progowisko (Łódź, Warszawa)
Zajęcia dla studentów szkolenia podstawowego. Na tym etapie zwrócimy szczególną uwagę na praktyczne wykorzystywanie teorii by przygotowywać się do pracy z klientamiwięcej

Klasa Dyplomowa (Warszawa)
Zajęcia przygotowujące do egzaminów dyplomowych. Grupa zamknięta dla zakwalifikowanych studentów IPP. więcej

Wejdź na ścieżkę coACHA
ROCZNE SZKOLENIE COACHINGU METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU - CERTYFIKAT COACHA (WARSZAWA)

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji "Rocznego kursu coachingu metodą POP", a tym samym uczestnictwa w  ścieżce  IPP umożliwiającej  zdobycie  uprawnień Coacha pracującego metodami POP. więcej


Wejdź na ścieżkę FACYLITATORA
"TANIEC Z OLBRZYMEM" - ROCZNE STUDIUM PRACY Z GRUPAMI I ORGANIZACJAMI METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU - CERTYFIKAT FACYLITATORA (WARSZAWA)

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Rocznym studium pracy z grupami i organizacjami metodą POP "Taniec z Olbrzymem", a tym samym uczestnictwa w  ścieżce  IPP umożliwiającej  zdobycie  uprawnień Facylitatora pracującego metodami POP.
 więcej

Wejdź na ścieżkę MEDIATORA
"POLITYKA RELACJI" - ROCZNE STUDIUM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I PRACY ZE ŚWIATEM - CERTYFIKAT MEDIATORA (WARSZAWA)

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Rocznym studium rozwiązywania konfliktów i pracy ze światem metodą POP "Polityka Relacji", a tym samym uczestnictwa w  ścieżce  IPP umożliwiającej  zdobycie  uprawnień Mediatora pracującego metodami POP. więcej
 

 

X
Z myślą o osobach zainteresowanych krótszą i bardziej intensywną formą szkolenia, zachęceni sukcesem dotychczasowych trzynastu edycji Szkoły, postanowiliśmy po raz czternasty zorganizować Letnią Szkołę Psychologii Zorientowanej na Proces. więcej
24 - 28 września 2014

Filia w Łodzi
ul. Zielona 8/Kościuszki 1, pok. 157
90-414 Łódź
606 339 365 lodz@pozacentrum.pl Ośrodek w Warszawie – przejdź do strony